Vedenie klubu

Výkonný výbor

Ing. Gabriel Sirotňák
Prezident, zástupca rodičov
E-mail: gabriel.sirotnak@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 541 462

Ing. Jaroslav Lukniš
Člen výkonného výboru, zástupca rodičov
E-mail: jaroslav.luknis@sbkjunior.sk
Tel.: 0903 434825

Daniel Chaban
Člen výkonného výboru, zástupca rodičov
E-mail: dano.chaban@sbkjunior.sk
Tel.: 0903 507 500

Jozef Ištok
Člen výkonného výboru
E-mail: jozef.istok@sbkjunior.sk
Tel.: 0908 929 272

Mgr. Dušan Polák
Člen výkonného výboru
E-mail: dusan.polak@sbkjunior.sk
Tel.: 0911 252 102

Martina Zigová
Člen výkonného výboru, zástupca rodičov
E-mail: zigova.martina@centrum.sk
Tel.: 0907 984 475

Ing. Marián Broškovič
Člen výkonného výboru, zástupca rodičov
E-mail: marian.broskovi@gmail.com
Tel.: 0918 968 079

Účtovníctvo

Ing. Zuzana Dobrovoľná
Ekonómka a účtovníčka klubu
E-mail: dobrovolna@stonline.sk
Tel.: 0905 427697

Revízna komisia

Ing. Martin Danielič
Predseda revíznej komisie