Contact

Školský basketbalový klub JUNIOR Levice – občianske združenie
so sídlom: Saratovská 85, 93401 Levice
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Levice
Číslo účtu: 4007940845/7500
Registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-6827
IČO: 31 870 171
DIČ: 2021239858

Kontaktné osoby

Ing. Gabriel Sirotňák
Prezident, zástupca rodičov
E-mail: gabriel.sirotnak@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 541 462

Jozef Ištok
Člen výkonného výboru, šéftréner
E-mail: jozef.istok@sbkjunior.sk
Tel.: 0908 929 272

Ing. Jaroslav Lukniš
Člen výkonného výboru, zástupca rodičov
E-mail: jaroslav.luknis@sbkjunior.sk
Tel.: 0903 434 825