Who we are

Kto sme

Dlhoročná kvalita – špička na Slovensku

Levický basketbal má v mládežníckych kategóriách vďaka výbornej práci trénerov svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom Slovensku. Už niekoľko generácií sa mu darí získavať nielen množstvo medailí, ale hlavne vychovávať výborných basketbalistov, reprezentantov Slovenska.

Najpočetnejšia mládežnícka základňa

V mládežníckych tímoch ŠBK Junior Levice v sezóne 2013/2014 bude trénovať a hrať pod dohľadom skúsených profesionálnych trénerov viac ako 140 chlapcov. Klub má pyramídu mládežníckych družstiev zastúpených v  celoslovenských súťažiach od najmenších mini basketbalistov až po kadetov, ktorí v sezóne 2013/2014 budú reprezentovať farby ŠBK Junior Levice (ďalej „klub“). Nechýbajú ani  triedy s rozšíreným vyučovaním basketbalu na VI. ZŠ, Saratovská 85 a úzka  spolupráca tejto školy s klubom.


Podpora športu v meste

Klub organizuje počas sezóny pravidelne niekoľko akcií na podporu aktívneho zapojenia detí do športovania, či už je to Mikuláš s basketbalom, streetball pre všetky vekové kategórie a pod.

Budúcnosť postavená na vlastných odchovancoch

Aj v budúcnosti chceme klásť dôraz na výchovu vlastnej mládeže, aby kostru A – mužstva  mužov tvorili odchovanci klubu. Vidíme, že nastúpená koncepcia práce s mládežou  už pár rokov prináša svoje výsledky a zlepšuje životný štýl mnohých detí v Leviciach a širokom okolí.

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY V POSLEDNÝCH ROKOCH V CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH 2012/2013

Mladší žiaci (2000), 2.miesto v sezóne 2012/2013
Mladší žiaci (2000), 2.miesto v sezóne 2012/2013

Ml. mini žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: 2. miesto
Starší žiaci: 4. miesto
Kadeti: 5. miesto (3 hráči v reprezentácii SR U16)
Žiaci: 5. miesto
St. mini žiaci: 5. miesto

2011/2012

Žiaci: Majstri Slovenska
Starší žiaci: 2. miesto
St. mini žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: 4. miesto
Ml. mini žiaci: 4. miesto

2010/2011

Starší žiaci : 4. miesto
Žiaci : 4. miesto
Starší mini : 4. miesto
Mladší mini : 5. miesto

2009/2010

Starší žiaci : 3. miesto

2008/2009

Mladší žiaci : Majstri Slovenska
Mladší mini : 2. miesto

2007/2008

Starší mini : 1. miesto
Starší žiaci : 4. miesto

2006/2007

Mladší žiaci: 2. miesto
Kadeti : 3. miesto
Juniori : 4. miesto

2005/2006

Mladší mini : 4. miesto

2004/2005

Mladí muži : Majstri Slovenska

2002/2003

Juniori : Majstri Slovenska

2001/2002

Starší mini : 2. miesto
Žiaci : 2. miesto
Juniori : 2. miesto