2 % pre ŠBK za rok 2018

Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj takouto formou pomôcť nášmu klubu a podporíte našu prácu s deťmi a mládežou v basketbale.

ŠBK Junior Levice je výhradne mládežnícky klub:

  • Vďaka výbornej práci trénerov má svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom Slovensku.  V sezóne 2018/2019 trénuje a hrá pod dohľadom skúsených profesionálnych trénerov viac ako 120 detí.
  • Klub má pyramídu mládežníckych družstiev zastúpených v celoslovenských súťažiach od prípravky až po juniorov.
  • Ako jediný a zatiaľ prvý klub zo Slovensku, ktorý zorganizoval EYBL (európska mládežnícka liga) na Slovensku v kategórii chlapcov v dvoch kategóriách U20 a U14.
  • V sezóne 2017/2018 juniori U19 (ročník nar. 1999-2000) získali titul Majstrov Slovenska a spolu s mužmi zopakovali double na Slovensku po 25 rokoch.
  • V sezóne 2014/2015 Žiaci (ročník nar. 2002) sa stali Majstrami Slovenska, starší žiaci (r.2000) vicemajstrami Slovenska a starší minižiaci získali bronzové medaily. Desať hráčov je súčasťou reprezentačných výberov SVK15, SVK16, SVK18, niektorí už reprezentovali SVK na ME.
  • Na tento rok sme obdržali niekoľko pozvaní na kvalitné zahraničné turnaje a prípravné kempy. V kategórii mladších mini žiakov a v prípravke máme zapojených viac než 50 detí.
  • Svoju činnosť klub orientuje aj do oblasti aktívneho zapojenia detí do športovania, preto organizuje počas sezóny pravidelne niekoľko akcií na podporu tohto zámeru akciami ako je Mikuláš s basketbalom, streetball pre všetky vekové kategórie a pod.
  • Pracuje samostatne a nezávisle od mužského extraligového klubu Levickí Patrioti, ale spolupracuje s týmto klubom, 2 hráči sú v užšom výbere klubu Levickí Patrioti.

Náš klub dlhodobo veľmi úzko spolupracuje s VI. Základnou školou, Saratovská 85 v Leviciach. Pre naplnenie našich zámerov v roku 2019 budú potrebné, okrem práce mnohých dobrovoľníkov, aj finančné prostriedky. Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 2 % (1,0 %)  zo zaplatenej dane Vašej spoločnosti za rok 2018 v prospech nášho klubu.

Všetkým darcom vopred ďakujeme !

FO – zamestnanec - nepodáva sám Daňové priznanie - 2 % (3 %)

 • Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a  o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2018;

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2% zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

 • Do 30. apríla 2019 vyplňte tlačivoVyhlásenie o poukázaní sumy" do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2018“ a spolu sPotvrdením o zaplatení dane z príjmov„ doručte resp. poslite poštou príslušnému daňovému úradu v mieste trvalého bydliska zamestnanca.

FO, zamestnanec - sám podáva Daňové priznanie - 2 % (3 %):

 • V Daňovom priznaní sú už kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Tam uveďte naše nižšie uvedené údaje.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (Tlačivá potvrdení: vysielajúca organizácia, prijímateľ dobrovoľ. činnosti).
 • Do 31.3.2019 (resp. v lehote pre podanie daňového priznania) doručte daňové priznanie na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"!.

PO, ktorá podáva Daňové priznanie - 1,5 % (1 %):

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5%  resp. (1%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa alebo viacerých prijímateľov. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane. Naše údaje uvádzame dole.

Výpočet 1,5% alebo (1%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v minulom roku 2018 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane - zvyčajne do 31.3.2019) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako našej), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. 
 • Ak ste v v minulom roku 2018 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane - zvyčajne do 31.3.2019) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako ako našej), tak môže poukázať 1,5% z dane.

Údaje pre vyplnenie „Vyhlásenia„:

IČO: 31870171
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
Ulica a číslo: Saratovská 85
PSČ: 93405
Obec: Levice