2% PRE ŠBK - PODPORTE NÁS!

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci!

 

Aj tento rok môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane v roku na aktivity nášho klubu.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% Z DANE (STIAHNUŤ)

 

ÚDAJE:

 

Názov: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 318 701 71

 

 

POSTUP:

 

  • Zamestnanec

 

Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

  • Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

 

  • Právnická osoba

 

Ak ste právnická osoba:

Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

  • Ako darovať 3% z dane

 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

ĎAKUJEME!

©2020 Všetky práva vyhradené.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube