KONTAKT

Školský basketbalový klub Junior Levice - občianske združenie
so sídlom: Saratovská 85, 934 05 Levice


BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB a. s., pobočka Levice

Číslo účtu: 4007940845/7500

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-6827


IČO: 31 870 171
DIČ: 2021239858

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Gabriel SIROTŇÁK
prezident
E-mail: gabriel.sirotnak@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 541 462

Mgr. Dana SLAMKOVÁ
organizácia EYBL a medzinárodných turnajov, klubová administratíva
E-mail: dana.slamkova@sbkjunior.sk
Tel.: 0907 759 345

Mgr. Richard KUCSA

šéftréner klubu

E-mail: richard.kucsa@sbkjunior.sk

Tel.: 0903 408 059

Mgr. Katarína DOVČÍKOVÁ

hlásenky klubu

E-mail: dovcikovakatarina@gmail.com

Tel.: 0904 677 555

Samuel PACALA

správca webstránky, IT technik, ozvučenie počas turnajov, režisér veľkoplošnej obrazovky

E-mail: samuel.pacala@sbkjunior.sk

Tel.: 0944 445 424

©2020 Všetky práva vyhradené.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube